Spelregels CHATbox


5. De geheime dienst.nl noch Chateautjes noch haar partners zijn aansprakelijk voor eventuele gevolgen op wat voor vlak dan ook door het produceren en plaatsen van de filmpjes op internet.

6. Mocht je een filmpje om wat voor reden dan ook willen laten verwijderen, dan is dat geen probleem, in overleg met Chateautjes.

 7. Chateautjes behoudt zich het recht voor om de actie op elk moment te staken zonder opgaaf van redenen of kennisgeving vooraf.

8. Chateautjes behoudt zich het recht voor om ingezonden materiaal niet te plaatsen of van deelname uit te sluiten wanneer het niet voldoet aan de volgens ons geldende regels van goede smaak, wanneer de gemaakte beelden volgens Chateautjes schadelijk kunnen zijn voor de goede naam en faam van Chateautjes, wanneer sprake is van oneigenlijke interpretatie van de actie, of wanneer gebruik is gemaakt van achtergrondmuziek of beelden waarvan de auteursrechten niet bij de makers van het 'CHATmoment' filmpje berusten.

9. Over de toekenning van de prijzen wordt niet gecorrespondeerd.